1   2   Next   Last Page 

Statistik Perikanan Tangkap : FAO dan SEAFDEC

Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2009

Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2009

Kelautan dan perikanan dalam angka 2006

Statistik Perikanan Indonesia Dalam Angka 1994

 1   2   Next   Last Page